Huishoudelijk reglement

“Goede afspraken maken goede vrienden”

1. Veiligheid

Tijdens activiteiten waarbij skates/skeelers gedragen worden, gelden volgende regels:

 • Het dragen van een valhelm is altijd verplicht [1],helm
 • Het dragen van knie-, elleboog- en polsbescherming [2] wordt sterk aanbevolen maar is verplicht tijdens de fun-activiteiten. Bij activiteiten in sporthal is het dragen van kniebescherming eveneens verplicht.
 • We raden je sterk aan om tijdens tochten een fluo-hesje en/of verlichting te dragen.  Die aanbeveling geldt vooral voor tochten in de schemering of het duister.

2. Deelname aan activiteiten

2.1. Algemene regel

Om de activiteiten tijdig te laten starten, zijn deelnemers minstens 10 minuten voor het aanvangen van de activiteit aanwezig.

2.2. Gebruik van de sporthal

Bij het gebruik van de sporthal gelden volgende regels:

 • Het betreden van de sporthal met schoenen is verboden;
 • Omkleden gebeurt uitsluitend in de kleedkamers en niet in de sporthal;
 • In de sporthal wordt er niet gegeten.  Indien er door omstandigheden toch gegeten moet worden, dan gebeurt dat in de kleedkamers.
 • Er wordt in geen geval gegeten terwijl je op de skates staat;
 • Drinkpauzes worden gezamenlijk genomen;

2.3 Fun-activiteiten

Fun staat voor plezier.  We spelen spelletjes op skates waarbij iedereen voorstellen mag doen.  Om het voor iedereen gezellig en veilig te houden, houden we ons aan volgende afspraken:

 • Helm, knie-, elleboog- en polsbescherming zijn verplicht.  Wie één van deze items niet draagt, doet niet mee;
 • We beginnen steeds met een korte opwarming, daarna volgen de spelletjes;
 • Als er een fluitsignaal klinkt, stopt het spel onmiddellijk;
 • Bij problemen (kwetsuur) of conflicten (oneerlijk spel, ruzie,..) blijf je rustig en roep je een van de monitoren;
 • Oneerlijke spelers krijgen een opdracht of wachten een beurt alvorens ze terug mogen meespelen;
 • We vormen niet steeds dezelfde groepjes en spelen niet steeds dezelfde spelletjes;
 • Opruimen doen we steeds samen.

3. Publicatie van foto’s

Sfeerfoto’s die tijdens onze activiteiten genomen worden, kunnen gepubliceerd worden op onze website, online foto-album, Facebook-pagina, nieuwsbrief, enz.

Door het betalen van het lidgeld en/of deelname aan een activiteit van All-Inline vzw geef je als ouder, voogd en/of lid de toestemming om deze foto’s te publiceren.  Indien je hiervan wenst af te wijken, kan dat door:

 • Het bestuur hiervan op de hoogte te brengen.  In dat geval zullen foto’s geselecteerd worden zodat de betreffende persoon niet op gepubliceerde foto’s voorkomt;
 • Door melding aan de webmaster.  Hij zal de betreffende foto uiterlijk 7 dagen na melding van de website verwijderen.

4. Materiaal dienst

All-Inline heeft een antal inline-skate en bescherming ter beschiking. Wij stellen deze ter beschikking, op aanvraag, van de leden tijdens onze binnen activiteiten. Je kan deze echter ook huren voor een jaar. Wij vragen dan 75€ waarborg waarvan je na 1 jaar 50e terugkrijgt indien de skates goed verzorgt werden. Indien de skates echt niet normale schade vertonen, wordt de waarorg niet terugbetaald.

Tevens lenen wij hockey sticks uit aan onze leden. Wij vragen hiervoor ook een waarborg van 15€ voor de jeugd sticks en 20€ voor de volwassenen sticks. Als er goed zorg voor gedragen is, betalen wij de waarborg terug.

5. Fietsers

Tijdens de toertochten verwelkomen wij ook fietsende leden. De fietsers blijven ten alle tijden achteraan de groep fietsen en hinderen in geen geval de skaters. Het zijn de skatende leden die de snelhied bepalen.Uitzondering: de ouders van minderjarige leden is het toegestaan om mee te fietsen op de tochten zonder lidgeld te betalen.

6. Algemene gedragscode tegen pesten en andere praktijken

 • Behandel anderen met respect en vriendelijkheid, ongeacht hun achtergrond, uiterlijk of interesses.Toon empathie en luister actief naar anderen, zodat ze zich gehoord en begrepen voelen.
 • Sta op tegen pestgedrag als je het ziet of ervaart, en meld het aan een volwassene of autoriteit.
 • Gebruik geen kwetsende woorden of scheldwoorden om anderen te vernederen of pijn te doen.
 • Respecteer de persoonlijke grenzen en privacy van anderen en deel geen vertrouwelijke informatie zonder toestemming.
 • Moedig diversiteit aan en erken de waarde van verschillende achtergronden en perspectieven.
 • Werk samen en ondersteun elkaar om een positieve en veilige omgeving te creëren.
 • Wees een positief rolmodel voor anderen door respectvol en beleefd te zijn.
 • Accepteer verontschuldigingen en bied zelf oprechte excuses aan als je anderen hebt gekwetst.
 • Houd je aan deze gedragscode, zowel online als offline, om pesten te voorkomen en een vriendelijke gemeenschap te bevorderen.

[1] Let bij het kopen van een valhelm op de aanwezigheid van het CE-label en de verwijzing naar de norm EN 1078.  Volgens de Vlaamse Rollerbond VZW is enkel deze helm geschikt voor het skaten.

[2] Polsbescherming mag vervangen worden door klassieke fiets- of mountainbike handschoenen. Weet wel dat deze enkel beschermen tegen schaafwonden maar verder geen versteviging bevatten om de pols tegen breuk of verstuiking te beschermen.