GEDRAGSCODE VOOR SUPPORTERS

Doelstelling van de gedragscode

Fair handelen en fair supporteren getuigt van klasse.

Beoordeel sporters op hun prestaties, niet op hun uiterlijk.

Maak zelf geen racistische of seksistische opmerkingen. Ga in tegen wie zulke opmerkingen maakt.

Sport is leuk. Hou het zo, voor anderen en voor jezelf, ook wanneer de sport de emoties hoog doet oplaaien.

Of je nu in het Nederlands, Frans of Engels supportert, “supporteren”, “supporter” en “to support” betekent allemaal hetzelfde, nl. ondersteunen. Moedig dus aan.

Supporteren is altijd positief.

Respecteer de beslissing van de scheidsrechter, zelfs indien die beslissing niet overeenkomt met hoe jij het ziet.

Respecteer de tegenstander(s). Zonder hen is er geen wedstrijd.

Wees sportief en fair. Wees zo een voorbeeld voor jonge sporters.

Wees geen pretbederver. Laat jonge sporters genieten van hun sport.

Attitude

 1. Hou steeds voor ogen dat jongeren voor hun eigen plezier deelnemen aan georganiseerde sportbeoefening. Zij doen dat niet voor jouw vermaak. Jonge sporters zijn geen miniprofsporters.
 2. Gedraag je op je best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van atleten, trainers of juryleden.
 3. Veroordeel elk gebruik van geweld.
 4. Zorg ervoor dat je gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.
 5. Laat geen rommel achter.
 6. Wijs medesupporters en anderen op een rustige manier op een fair gedrag.
 7. Geef applaus bij een goede prestatie van zowel je eigen atleet als van andere atleten.
 8. Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
 9. Maak een kind nooit belachelijk en scheld het niet uit als het een fout maakt tijdens een wedstrijd.
 10. Respecteer de beslissing van de officials.
 11. Moedig de jongeren altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdbepalingen te houden.

Beoordeel niet op uiterlijk maar op wat iemand doet!

Supporteren is altijd positief.